Chi tiết sản phẩm chăm sóc sức khỏe Dai-ichiDai-ichi vừa cho ra mắt sản phẩm mới.Với quyền lợi ưu việt về thanh toán cũng như độ tuổi bảo vệ, thẻ chăm sóc sức khỏe Dai -ichi sẽ mang đến cho bạn sự yên tâm tài chính để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình.Không chỉ thế, Dai-ichi còn cung cấp các dịch vụ điều trị với chất lượng 5* tại các bệnh viện Quốc tế trên toàn quốc.
Quyền lợi bảo hiểmĐiều kiện tham gia
Sản phẩm này dành cho tất cả các thành viên trong gia đình:
Đối với sản phẩm nội trú:
* Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi tới 65 tuổi.
* Tuổi bảo vệ: Hết năm 75 tuổi
Đối với sản phẩm ngoại trú:
* Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi tới 60 tuổi.
*Tuổi bảo vệ: Tới năm 65 tuổi
Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí
Khi tới điều trị tại bệnh viện bảo lãnh viện phí, chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân và thẻ Dai-ichi, sẽ được bảo lãnh viện phí tại viện.
Tham khảo danh sách bảo lãnh viện phí Danh sách bảo lãnh viện phí Việt Nam 2021 10 01 final (1)

0988700567
chat-active-icon