Daiichi Life Việt Nam mở rộng Chương trình “Hỗ trợ tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa cho F0”


Nhằm hỗ trợ được nhiều Khách hàng và Tư vấn Tài chính hơn nữa, Daiichi Life Việt Nam quyết định mở rộng Chương trình “Hỗ trợ tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa cho F0” sang các lĩnh vực sức khỏe khác, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:Tất cả Khách hàng (bao gồm Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm) và Tư vấn Tài chính có Hợp đồng bảo hiểm/Hợp đồng Tư vấn Tài chính còn hiệu lực của Daiichi

2. Phạm vi tư vấn:
Tư vấn sức khỏe tổng quát: mỗi Khách hàng/Tư vấn Tài chính có 03 lượt tư vấn miễn phí về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
Tư vấn sức khỏe cho F0: mỗi Khách hàng/Tư vấn Tài chính là F0 được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa miễn phí trong vòng 07 ngày.
3. Đăng ký và hỗ trợ từ Chương trình:
Khách hàng và Tư vấn Tài chính đăng ký bằng cách lên ứng dụng Zalo, tìm tài khoản mang tên “Daiichi Life Việt Nam”, chọn mục “Tư vấn sức khỏe”, điền thông tin vào phiếu đăng ký và làm theo các bước hướng dẫn như hình bên dưới.
Ngay khi nhận được phiếu đăng ký, đội ngũ chăm sóc y tế của eDoctor sẽ liên hệ với người đăng ký (khách hàng, Tư vấn Tài chính) để trao đổi, hỗ trợ và tư vấn.
Khách hàng và Tư vấn Tài chính tham gia Chương trình mở rộng này không phải trả chi phí tư vấn cho eDoctor (Công ty chịu phí này và thanh toán cho eDoctor).

4. Điều kiện áp dụng:
Các trường hợp đăng ký Chương trình “Tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa” của Daiichi với thông tin được cung cấp đầy đủ và hợp lệ được Công ty ghi nhận từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc cho đến khi số lượt đăng ký Chương trình đạt 12.000(mười hai ngàn), tùy điều kiện nào đến trước.

0988700567
chat-active-icon