Lãi Suất DaiichiDaiichi sẽ công bố lãi suất vào ngày 1 hàng tháng dương lịch trên trang chủ Daiichi để quý khách hàng có thể nắm bắt được tình hình đầu tư của công ty.Đồng thời, trên app Daiichi Connect cũng sẽ thông báo minh bạch tới quý khách hàng
Lãi suất đầu tư quỹ liên kết chung năm 2021 của Daiichi
Mức lãi suất tính trên Giá trị Tài khoản Hợp đồng (GTTKHĐ) được áp dụng cho sản phẩm An Thịnh Chu Toàn, An Tâm Hưng Thịnh, An Tâm Hưng Thịnh (2014) và An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Mức lãi suất này được cam kết luôn cao hơn hoặc bằng mức lãi suất cam kết tối thiểu.

Mức lãi suất cam kết tối thiểu cho sản phẩm An Thịnh Chu Toàn và An Tâm Hưng Thịnh là 5%/năm cho 10 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm và 3%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.

Mức lãi suất cam kết tối thiểu cho sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh (2014) là 4%/năm cho 5 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm, 3%/năm từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 và 2%/ năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.

Mức lãi suất cam kết tối thiểu cho sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện là 4,5%/năm cho năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm, 3%/năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 10, 2,5%/ năm từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 và 0,5%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.

Mức lãi suất cam kết tối thiểu cho sản phẩm An Tâm Song Hành là 3%/năm cho năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm, 2%/năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 10, 1%/ năm từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 và 0,5%/năm từ năm thứ 16 đến năm thứ 25 và 0,25%/năm cho những năm hợp đồng tiếp theo.
Lãi Suất Công Bố

0988700567
chat-active-icon